Kolbark

Kolbark powstał w latach 50-tych XIV wieku. Pierwotnie wieś nosiła nazwę "Złow". Po raz pierwszy nazwa Kolbark pojawia się w 1385 roku. Jeszcze w tym samym roku nazwa została zmieniona na Kolbark (Colberg).
 
W Kolbarku już w XV w. istniała karczma. Jest to najstarsza, (obok Chechła) zarejestrowana karczma w regionie olkuskim. Źródła z XVI w. mówią też o istnieniu karczm w Bydlinie, Kwaśniowie i Rodakach.
 
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. Dziś w Kolbarku działa Koło Gospodyń Wiejskich. Jest także Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym pomoc otrzymują osoby upośledzone umysłowo. Jak w wielu tego typu miejscowościach, na miejscu działa Ochotnicza Straż Pożarna.
 
W odległości 2 km na południe od wsi nad rzeką Białą Przemszą leży przysiółek Kolbarku - Kolbark Młyny. Są tam trzy domy i nieczynny młyn wodny. Tam też znajdują się stawy rybne należące do niedalekich zakładów w Jaroszowcu). Miejscowi druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej od niedawna mają swój nowy sztandar. Poświęcił go bp Adam Śmigielski w czasie odwiedzin w parafii Cieślin.