Barbara Wojnar wybrana sołtysem roku 2015! IV miejsce dla Krzysztofa Nowaka.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 sierpnia 2015

5 sierpnia w Starostwie Powiatowym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. ”Ekologiczne sołectwo Powiatu Olkuskiego – wybór sołtysa roku 2015”. Zwyciężyła Barbara Wojnar – sołtys Rodak. IV miejsce w konkursie zajął Krzysztof Nowak – sołtys Kwaśniowa Dolnego.

Organizatorem konkursu którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu powiatu olkuskiego oraz uhonorowanie najlepszego sołtysa, społecznika, który w roku poprzednim wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej wsi i całej społeczności lokalnej, zwłaszcza w dziedzinie promowania postaw proekologicznych wśród społeczności wiejskiej jest Zarząd Powiatu Olkuskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

Komisja konkursowa w skład której wchodzili przedstawiciele powiatu, LGD oraz poszczególnych gmin oceniali kandydatury wg takich kryteriów jak udział sołtysa w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych poprawiających infrastrukturę sołectwa (realizowanych w roku 2014), działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultury, promocji sołectwa i ekologii. Pod uwagę brano także zaangażowanie w zakresie organizacji lub współorganizacji festynów, dożynek, wyjazdów i konkursów oraz działalność wykraczająca poza funkcję sołtysa, tj. udział w strukturach OSP, KGW, stowarzyszeniach itp. Ważne były także takie czynniki jak stopień i wielkość wykorzystania funduszu sołeckiego oraz ilość kadencji pełnienia funkcji sołtysa.

Lista rankingowa konkursu kształtuje się następująco:

I miejsce – Barbara Wojnar, sołectwo Rodaki, gmina Klucze (34 p.),

II miejsce – Małgorzata Postołek, sołectwo Zederman, gmina Olkusz (29,88 p.),

III miejsce – Tadeusz Kowal, sołectwo Jangrot, gmina Trzyciąż (29,66 p.),

IV miejsce – Krzysztof Nowak, sołectwo Kwaśniów Dolny, gmina Klucze (29,11 p.),

V miejsce – Krystyna Pandel, sołectwo Troks, gmina Olkusz (28,88 p.).

Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone sołectwa – nagrody pieniężne przekazane gminie w formie dotacji celowej na zadania ekologiczne w danym sołectwie, w następujących wysokościach: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł, IV miejsce – 1000 zł, V miejsce – 1000 zł.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Źródło: http://www.sp.olkusz.pl/aktualnosci/barbara-wojnar-soltysem-roku-2015-1321/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Barbara Wojnar

    Barbara Wojnar

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:3363