Zmiana nazwy ulicy w Kluczach – przypominamy istotne informacje dla mieszkańców ul. Sosnowej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 września 2017

Od 28 lipca w Kluczach dotychczasowa nazwa ulicy XXX-lecia PRL (osiedle) została zmieniona i obowiązuje nowa nazwa: ulica Sosnowa. Zmiana została podjęta Uchwałą Nr XLIII/265/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6.07.2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016.744). 

Informacje istotne dla mieszkańców ulicy Sosnowej w związku z wprowadzoną zmianą:

 • Ważność dokumentów. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności.
 • Sprawy meldunkowe. Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Gminy  Klucze wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • Podatek od nieruchomości i deklaracje o gospodarowaniu odpadami.Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Nie ma również konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
  • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne na wniosek właściciela w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat.
  • Urząd Skarbowy. Celem aktualizacji danych adresowych w Urzędzie Skarbowym osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w 2018 roku przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
  • Działalność gospodarcza. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Klucze wniosek CEIDG-1. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
  • ZUS. Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie w ZUS wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
  • Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne: Wymienione instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
  • Zakłady pracy. Konieczne jest zgłoszenie indywidualnie o zmianie adresu w kadrach właściwego zakładu pracy.

 

Podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach należy podawać właściwy nowy adres, tj. ul. Sosnową.

Urząd Gminy Klucze powiadomi o zmianie adresu instytucje (Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Pocztę, Starostwo Powiatowe) oraz Policję.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sosnowa zamiast PRL

  Sosnowa zamiast PRL

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-08
Data publikacji:2017-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1328