Informacja ze spotkania w związku z wizją terenową, jaka miała miejsce w dn. 11.10.2017 r. na terenie Klucz-Osady

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 października 2017

Informacja ze spotkania w związku z wizją terenową, jaka miała miejsce w dn. 11.10.2017 r. na terenie Klucz-Osady

 

 1. Podczas wizji obecni byli:insp. Kazimierz Liszka i Dawid Solecki z Wojewódzkiej Inspekcja Ochrony Środowiska w Krakowie oraz st.asp. Rafał Kowalski, st. ogn. Paweł Ciećko,  st. ogn. Grzegorz Stal z Jednostki Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Krakowie.
 2. Jednostka Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego nr 6 z Krakowa w obecności przedstawiciela Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu - Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości – Pani Agaty Kuli ponownie przeprowadziła pomiary stężeń związków chemicznych w wyznaczonym przez Wójta Gminy Klucze punktach: Klucze-Osada, Cieślin, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kolbark, Klucze-Rozlewisko.

Przeprowadzono badania detektorami:

 • RAID-M 100 BASIC w kierunku: chlor, związki chlororganiczne, ditlenek siarki, 2, 4 dizocyjanami, toulen, cyjanki;
 • Aparatem TETRA 3: siarkowodór, tlenek węgla;
 • Aparatem GASMAN: fluorowodór i ditlenek azotu;
 • Aparatem DRAGER PAC 7000: lotne związki organiczne i tlen.

 

3. We wszystkich wskazanych punktach nie stwierdzono obecności  (wartości „0”) ww. związków, w kierunku których przeprowadzono badania, poza dwoma wyjątkami:

 • w punkcie koło przychodni Pana Kudeli stężenie ditlenku azotu wyniosło
  0,1 ppm – 0,2 ppm – poniżej normy;
 • w punkcie bloki - Osada – 0,1 ppm ditlenek azotu.

W miejscowościach poza Kluczami zapach dymu wyczuwalny był dość mocno
w Golczowicach i słabo wyczuwalny w Cieślinie.

4. Z wizji przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspektora Sanitarnego wynika, że:

 • stwierdzono obecność dużego zadymienia całego parkingu w tym domu prywatnego, znajdującego się bezpośrednio przy parkingu oraz domu prywatnego w Kluczach-Osadzie nr 16, a także zalesionego terenu bezpośrednio przylegającego do bloków mieszkalnych w Kluczach-Osadzie;
 • biorąc pod uwagę niesprzyjające warunki pogodowe – bardzo niskie opadanie spalin emitowanych z dopalającego się pogorzeliska, oceniając ryzyko zdrowotne
  związane z narażeniem na czynniki zewnętrzne powstające w trakcie spalania plastików z bardzo ograniczonym dostępem powietrza, zasugerowano konieczność ewakuowania mieszkańców ze wskazanych budynków w miejsce bezpieczne. Zalecono również obserwację kierunku przemieszczania się spalin.
  W przypadku zmiany kierunku wiatru, zalecono aktualizację oceny zagrożenia
  w stosunku do mieszkańców bloku. W przypadku zmiany kierunku wiatru ocenić konieczność ewentualnej ewakuacji mieszkańców bloków ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami układu oddechowego.

Ponadto zalecono zakup maseczek przeciwpyłowych ze względu na pojawienie się zagrożenia pyłowego związanego z dogaszaniem pogorzeliska oraz planowanym wyburzeniem pozostałości hal magazynowych.

5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pobrał próbkę powietrza
w rejonie największego zadymienia – parking Klucze-Osada. Pobrano również 3 próbki wody z rzeki Biała Przemsza w odcinku znajdującym się poniżej hal magazynowych.

W ocenie WIOŚ Kraków badania gleby należy rozważyć dopiero po całkowitym wygaszeniu pożaru. W związku z przeprowadzoną wizją lokalną dotyczącą dużego zadymienia ww. obszarów w Kluczach-Osadzie w dniu dzisiejszym, zastępca Dyrektora WIOŚ w Krakowie poinformował Wójta Gminy Klucze o poszerzeniu badań przedmiotowego terenu.

 

Po podpisaniu protokołu ze spotkania i wizji lokalnej z dnia 11.10.2017 r. na terenie Klucz-Osady opublikujemy ten dokument na naszej stronie internetowej

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-16
Data publikacji:2017-10-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1276