Informacja o podejmowanych działaniach dotyczących hałasu pochodzącego z nowej instalacji maszyny papierniczej nr 7

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 sierpnia 2018

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 07.08.2018 r. odnośnie hałasu, zamieszczamy informację uzyskaną od Dyrektora Zakładu VELVET CARE - Marka Ściążko o podejmowanych  działaniach mających na celu wyeliminowanie uciążliwości dla mieszkańców Klucz.

 

Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do naszego spotkania w ub. tygodniu poniżej załączam informację dotyczącą podejmowanych przez nas działań mających na celu ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z nowej instalacji Maszyny Papierniczej nr 7.

 

 Zgodnie z wcześniejszym pismem Velvet Care przeprowadziło badania hałasu w środowisku w porze dziennej i nocnej w dniu 21.07.2018. Pomiar był przeprowadzony w 13 punktach zgodnie z mapą poniżej

(zaznaczone punkty na czerwono):

mapa z zaznaczonymi miejscami pomiaru hałasu

Badania w porze dziennej nie wykazały przekroczeń, natomiast badania w porze nocnej wykazały przekroczenia w punktach pomiarowych na osiedlu na ulicy Sosnowej (punkty oznakowane na mapie 9,10,11,12,13). Również przekroczenia te zostały potwierdzone przez badania WIOŚ, które wskazały przekroczenia tylko w porze nocnej o 1,7 dB ( dopuszczalny poziom hałasu 45 dB zmierzony 46,7 dB).

Dodatkowo przeprowadzone zostały badania mocy akustycznej wszystkich emitorów nowej instalacji, aby określić, które z nich generują największy hałas, tak aby przygotować niezbędne dane techniczne dla potencjalnych urządzeń tłumiących. Pomiary wskazały 3 emitory o zwiększonej mocy akustycznej vs pozostałe.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów Velvet Care rozpoczęło proces przetargowy dla firm specjalistycznych, które mają techniczne zasoby do wykonania zadania odpowiedniego tłumienia. Obecnie do przedstawienia ofert zostały zaproszone 4 firmy – 3 polskie ( Wrocław; Dąbrowa Górnicza; Kraków) oraz 1 zagraniczna.

Harmonogram projektu instalacji tłumików dla emitorów:

 1. Zebranie ofert – 07.09.2018 ( okres wakacyjny dostawców)
 2. Wybór 4 firm (wizyty referencyjne)
 3. Wizyty w zakładzie oraz pomiary mocy akustycznej oferentów 22.09.2018
 4. Porównanie ofert i wybór firmy wykonawczej 22.10.2018
 5. Zamówienie 29.10.2018
 6. Wykonanie  instalacji w zależności od warunków atmosferycznych do 14.01.2019

Marek Ściążko

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wykrzyknik

  Wykrzyknik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-08
Data publikacji:2018-08-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Smentek
Liczba odwiedzin:1221