Zarządzenie Wójta Gminy Klucze - bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 sierpnia 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr OR 0050.76.2018

Wójta  Gminy Klucze

z dnia 22 sierpnia 2018

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu  tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018 poz. 754. poz. 1000 i poz. 1349 ) w związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018 roku zarządza się:

 

§ 1

Zapewnia się na terenie Gminy Klucze miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych  komitetów wyborczych :

1. Sołectwo KLUCZE

- ul. Olkuska – Stok

- ul. Bolesławska – skwer k/budynku nr 13

- ul. Rabsztyńska – Chrąstówki

- ul. Zawierciańska – k/Stawu w centrum

- ul. Zawierciańska – bloki – przy przystankach

- ul. Zawierciańska – na przeciw  Policji

- ul. Rudnicka – skrzyżowanie       

- ul. Sosnowa – słup ogłoszeniowy k/garaży

- ul. Zawierciańska 14

-Klucze- Osada – przy przystanku

 

2. Sołectwo RODAKI

- Dwór

- ul. Prosta – k/Kościoła

- skrzyżowanie ulic – Prosta – Górna k/przystanku

 

3. Sołectwo BYDLIN

- ul. Legionów – przy przystanku

- skrzyżowanie ul. Legionów i Dworskiej

- ul. Olkuska – przy przystanku

- ul. Grabowa – przy sklepie

 

4. Sołectwo BOGUCIN DUŻY

- k/ nr 15 – sklep

- na skrzyżowaniu drogi głównej z drogą na Bogucin Mały

 

5. Sołectwo RYCZÓWEK

- ul. Rodacka – przy przystanku

- ul. Dolna – przy świetlicy

- ul. Kluczewska -przy hurtowni budowlanej

- ul. Wodąca

- skrzyżowanie ulic: Rodacka i Laski

 

6. Sołectwo ZALESIE GOLCZOWSKIE

- ul. Główna – przy przystanku

- ul. Dolna

 

7. Sołectwo CHECHŁO

- ul. Ogrodzieniecka – k/ nr 56

- ul. Hutnicza

- Plac Partyzantów / centrum/– 2 szt

- ul. Kluczewska – k/ tartaku

- ul. Kluczewska – k/ nr 88

 

8. Sołectwo CIEŚLIN

- ul. Jurajska – przy przystankach

 

9. Sołectwo GOLCZOWICE

- przy moście

- ul. Jurajska – przy sklepie

- ul. Wesoła – k/ nr 28

- ul. Wesoła 17

 

10. Sołectwo KOLBARK

- ul. Źródlana – przy remizie

- ul. Źródlana – przy sklepie

- początek ul. Wesołej

 

11. Sołectwo KRZYWOPŁOTY

- ul. Paderewskiego – za kapliczką

- ul. Paderewskiego – przystanek na Załęże

 

12. Sołectwo KWAŚNIÓW DOLNY

- ul. Cieślińska – przy sklepie

-ul. Główna – k/straży

- skrzyżowanie ulic Stawowa - Piaskowa

- ul. Główna – k/Kościoła

- ul. Dworska

 

13. Sołectwo KWAŚNIÓW GÓRNY

- ul. Długa – tzw. Kopiec

- przed ul. Wodną

- ul. Polna – k/ nr 45

 

14. Sołectwo JAROSZOWIEC

- centrum

- ul. Leśną

- przy przystanku na skrzyżowaniu przy zjeździe do Golczowic

 

15 Sołectwo HUCISKO

- tzw Dolne – przy przystanku

- tzw. Górne – przy przystanku

 

§ 2

Plakaty należy umieszczać  w takich sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkody.

 

 

§ 3

Plakaty i hasła wyborcze oraz urzędowe ogłoszenia nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Klucze, a także poprzez zamieszczenie na BIP i na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z up. Wójta Gminy Klucze

    (-) Daniel Hickiewicz

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-22
Data publikacji:2018-08-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:338