Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 sierpnia 2018

Biuro Rady informuje, że w dniu  30.08.2018r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Klucze (sala narad) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze.

 

 

Biuro Rady informuje, że

w dniu  30.08.2018r. 

 o godz.  14.30 w Urzędzie Gminy Klucze (Sala -Narad)

odbędzie się

Posiedzenie Komisji Wspólnych

Rady Gminy Klucze 

Tematem posiedzenia będzie:

 

1.  Omówienie projektów uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały nr L/308/2017 z dnia 30.11.2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art.3 ust 3  ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

-utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

-wzniesienia obelisku  upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

- zmian uchwały budżetowej na 2018,

-zmiany uchwały nr LI/324/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2018-2025,

 

2. Sprawy bieżące komisji.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                                   Przewodniczący Komisji

      (-) Marek Piłka                                                                                            (-)   Stanisław Góźdź

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-27
Data publikacji:2018-08-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:593