Nowy rachunek bankowy do opłat za odpady

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 września 2019

Szanowni Państwo, informujemy, że od 6.09.2019 r., w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został wyodrebniony nowy numer rachunku bankowego, na który osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogą dokonać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Urząd Gminy Klucze informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klucze należy wpłacać na konto o numerze:

96 1240 1372 1111 0010 9285 0704

 

 

Przypominamy ponadto, że z dniem 1 sierpnia 2019 roku obowiązują następujące opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

 

  • Stawka opłaty za odpady od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 17,50 zł (od osoby/ miesiąc) w przypadku odpadów zbieranych selektywnie
  • Stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi 35 zł (od osoby/ miesiąc) 

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Klucze, zostanie indywidualnie zawiadomiony o wysokości opłaty za

odbiór i zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości, naliczonej w oparciu o dotychczasową deklarację złożonej w Urzędzie Gminy Klucze.

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Nowy rachunek bankowy do opłat za odpady (zdjęcie: freepik/@jannoon028)

    Nowy rachunek bankowy do opłat za odpady (zdjęcie: freepik/@jannoon028)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-09
Data publikacji:2019-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2074