Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
3 grudnia 2019

Biuro Rady Gminy informuje, że 4 grudnia 2019 r. ( środa) o godz. 13.00. odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze.

Proponowany Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich  posiedzeń Komisji.

4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 

- określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania.

- przystąpienia Gminy Klucze do realizacji Programu,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ edycja 2019-2020, realizowanego ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 -przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Klucze.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Klucze.

 

5. Omówienie projektu Budżetu na 2020 r.:

-dochody ogółem oraz wydatki dot.  jednostek organizacyjnych gminy: GZO, Klubiki, Dziecięce OPS, GOK, GBP.

-wydatki urzędu.

-omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027.

      6. Sprawy bieżące komisji.

      7. Zamknięcie posiedzenia  komisji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-03
Data publikacji:2019-12-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:545