Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - REKRUTACJA

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 stycznia 2020

Rekrutacja dla dzieci i młopdzieży do Centrum Doświadczania Świata mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Ogłaszamy rekrutację dla dzieci i młodzieży do  Centrum Doświadczania Świata mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Zapewnimy:

 • naukę, zabawę i wypoczynek
 • pomoc w nauce, rozwój pasji i zainteresowań
 • zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej, biblioterapię i in.
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe tj. umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresję kulturalną, porozumiewanie się w językach obcych
 • organizację uroczystości, bezpłatne wyjazdy kulturalne i wyjazd wakacyjny
 • poczęstunek

 

Zapraszamy

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Centrum Doświadczania Świata - plakat informacyjny

  Centrum Doświadczania Świata - plakat informacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-09
Data publikacji:2020-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:820