Stanowisko Wójta Gminy Klucze w sprawie projektu nowych inwestycji kolejowych w Małopolsce, przebiegających m.in. przez teren gminy Klucze.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 lutego 2020

W związku z przeprowadzanymi przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. konsultacjami społecznymi, dotyczącymi opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), Wójt Gminy Klucze opiniuje negatywnie i wyraża sprzeciw wobec wariantu przebiegu linii kolejowej przez miejscowości: Ryczówek, Rodaki i Chechło. Odnosi się natomiast pozytywnie do proponowanego przebiegu linii przeprowadzonej poza terenami zabudowanymi w gminie Klucze, tj. w kierunku miejscowości Grabowa w gminie Łazy. Opinia, uwzględniająca rozmowy z mieszkańcami gminy oraz wynikająca z analizy dwóch proponowanych przebiegów korytarzy kolejowych, zostanie przedstawiona Radzie Gminy Klucze.

Stanowisko Wójta i Rady Gminy Klucze - w formie uwag do projektu w konsultacjach dotyczących SSL - Strategicznego Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - zostanie przesłane spółce CPK.

Każdy mieszkaniec gminy zainteresowany planowanym przebiegiem linii kolejowej szybkich przewozów może indywidualnie zgłosić swoje uwagi i przesłać je do CPK.

TUTAJ możesz zapoznać się ze szczegółami Strategicznego Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz złożyć uwagi do propozycji przebiegu korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji CPK.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-26
Data publikacji:2020-02-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:5228