Sesja Rady Gminy Klucze

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2020

Biuro Rady informuje, że w dniu  06.07.2020r. o godz. 13.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Klucze.  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku Obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych .
 • zwolnienie z części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych.
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
 • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • zmian uchwały budżetowej na 2020r.
 • zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027.

4. Wnioski i zapytania Radnych.

5. Sprawy bieżące Rady:

 • Odczytanie protokołów Komisji Rewizyjnej z dnia 12.05.2020r. oraz z dnia 26.02.2020r.

6. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        (-) Bogusław Paś

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

  Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-30
Data publikacji:2020-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:131