Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2020

Biuro Rady informuje, że w dniu  06.07.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze 

Proponowany Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

- określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych .

- zwolnienie z części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych.

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.

- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

- zmian uchwały budżetowej na 2020r.

- zmiany uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2020-2027.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

               Przewodniczący Komisji                                                   Przewodniczący Komisji

                  (-) Marcin Grojec                                                             (-)   Aneta Oleksy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

    Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-30
Data publikacji:2020-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:78