Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 sierpnia 2020 r.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 lipca 2020

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Klucze oraz uchwała Rady Gminy Klucze podjęta w tej sprawie - w załączonych dokumentach. 

WZÓR DEKLARACJI składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie gminy Klucze oraz uchwała Rady Gminy Klucze podjęta w tej sprawie

ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY W DOKUMENTACH DO POBRANIA.

 

Informacje pomocne przy wypełnianiu deklaracji, dotyczące wysokości stawek:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/190/2020 RADY GMINY KLUCZE z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości

24,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

oraz

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości

49,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-31
Data publikacji:2020-07-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:6061