Harmonogram rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkół podstawowych.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 stycznia 2016

Wójta Gminy Klucze ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 0050.6.2016

Wójta Gminy Klucze

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) Wójt Gminy Klucze zarządza, co następuje:

 § 1

 1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2016/2017 do oddziału przedszkolnego, przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze.

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:

1)      dla oddziału przedszkolnego i przedszkoli - załącznik nr 1,

2)      dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Klucze oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

    Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2048