Konsekwencje posługiwania się nieważnym dowodem osobistym

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 lutego 2016

INFORMACJA

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych( Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz.1131 z późn.zm).

Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic.
Wobec powyższego, unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.

Pamiętajmy więc , by w razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie komunikat

    komunikat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-04
Data publikacji:2016-02-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:3065