Programy współpracy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lipca 2015
Zapraszamy do zapozniania się z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
 
Uchwała Nr LVII/316/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30.10.2014 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
 
http://bip.malopolska.pl/ugklucze/Article/get/id,993677.html
 
 Uchwała Nr LVII/317/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30.10.2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 -2019.
 
http://bip.malopolska.pl/ugklucze/Article/get/id,993674.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Programy współpracy

    Programy współpracy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-17
Data publikacji:2015-07-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:3084