Konkurs plastyczny - zapraszamy do udziału!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 lutego 2016

KONKURS PLASTYCZNY "NARODZINY POLSKI - CHRZEST 966 - 2016" DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY KLUCZE. ZGŁOSZENIA DO 31 MARCA. ZAPRASZAMY!

 

 

KONKURS PLASTYCZNY "NARODZINY POLSKI - CHRZEST 966 - 2016"

DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY KLUCZE.

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

POSŁÓW NA SEJM RP  AGNIESZKI SCIGAJ, LIDII GĄDEK, JACKA OSUCHA

WÓJTA GMINY KLUCZE  NORBERTA BIENIA

Ks. DZIEKANA  MARKA SZELĄGA

 

   REGULAMIN KONKURSU

 

I.  ORGANIZATORZY :

   GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  W KLUCZACH  UL. PARTYZANTÓW 1

 

 

II.  ZASADY OGÓLNE :

  - Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 1050 rocznicą Chrztu Polski.

  - Konkurs przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK

   w Kluczach.

  - Informacje dotyczące organizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane  

   telefonicznie (32) 647 14 60 i stronę internetową Organizatorów www.gokklucze.pl/

 

 

III.  CELE KONKURSU :

- zainteresowanie uczniów historią początków państwa polskiego i jego chrześcijańskich tradycji

- rozwijanie zainteresowań plastycznych i twórczych działań uczniów

- kształcenie właściwych wartości patriotycznych i postaw obywatelskich

 

 

IV.  Przebieg KONKURSU :

- Konkurs jest jednoetapowy, przebiegać będzie w trzech kategoriach

                                   a) kategoria I:   grupy dzieci 5 – 6 lat z przedszkoli  

                                   b) kategoria II:  klasy I -III     szkoły podstawowej     

                                   c) kategoria III  klasy IV - VI  szkoły podstawowej

                                   d) kategoria III: klasy I -III     gimnazjum

 

- wszyscy uczestnicy wykonują indywidualnie jedną pracę plastyczną zgodnie z tematyką

  konkursu

- format pracy: przedszkole, szkoła podstawowa   -   A 4

                             gimnazjum           -   A 3

- technika: dowolna ( malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, kolaż itp ) 

- każda praca powinna zawierać metryczkę ( zał. 1)

- prace wraz z metryczką należy składać w siedzibie GOK -u ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

 do dnia 31 marca 2016 r. 

 

- organizatorzy proszą o e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie, wysyłając   

 KARTĘ ZGŁOSZENIA ( zał. 2 ) do dnia 25 marca 2016 r.

 

V.  OCENA PRAC :

- prace będą ocenione przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ według kryteriów:

 

   merytoryczność ( zgodność z tematem)

                                                                                                                          

   koncepcja

                                                                                                             

   forma ( czytelność )

                                                                                                      

   kompozycja

                                                                                                           

   ogólny wyraz artystyczny

 

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 kwietnia 2016 r o godz. 16.00 na wernisażu podczas  uroczystego wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów.

 

 

 

VI. OCHRONA WŁASNOŚCI I INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH:

 

- Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie o ochronie danych osobowych ( zał. 3 )

 

- Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.

 

- Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych,

  promocyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

 

- Dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o  

  ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r poz. 1182 )

 

 

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE:

 

- W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu.

 

- Przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

- Szczegółowych informacji udziela:

 mgr Wiesław Nadymus - koordynator konkursu tel. 605 693 970

 

 POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA - ZAŁĄCZNIK!

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konkurs plastyczny

    Konkurs plastyczny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-16
Data publikacji:2016-02-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:3396