Ważne informacje dla pacjentów NZOZ "Zdrowie" w Kluczach

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 lutego 2016

Informacja NZOZ "Zdrowie" w Kluczach dotycząca m.in. rejestrowania pacjentów, zamawiania recept bez wizyty u lekarza, dyzurów lekarskich oraz numerów wewnętrznych w przychodni.

Informacja dla Pacjenta

 

NZOZ ZDROWIE Sp. z o.o. w Kluczach

ul. Zawierciańska14

Tel 32 6428413

Tel/Fax 32 6471490

e-mail nzoz_zdrowie@poczta.onet.pl

 

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

 

REJESTRACJA

Rejestracja do poradni odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00 bezpośrednio w przychodni - osobiście lub za pomocą osób trzecich oraz telefonicznie od 8:00 do 16:00 pod nr telefonu 32 6428413.

W godzinach do południowych rejestrację obsługują dwie panie, z których jedna odpowiada za rejestrację przy okienku a druga za rejestrację telefoniczną. Ze względu na bardzo dużej ilości połączeń telefonicznych w godzinach rannych często jest nie możliwe aby wszyscy mogli zarejestrować się w danym dniu do wybranego lekarza. Dlatego panie rejestrujące w razie braku miejsca (ilość osób zarejestrowanych jest ograniczona ramami czasowymi pracy lekarza. Niektórzy lekarze mają ponad 2200 pacjentów zadeklarowanych w tym ponad połowa to dzieci) proponują wizytę u innego lekarza lub proszą Państwa o kontakt z wybranym lekarzem w godzinach jego pracy z prośbą o ewentualne przyjęcie w danym dniu lub w najbliższych dniach. Jeśli lekarz stwierdzi, że przyjęcie jest konieczne w danym dniu to pacjent jest zarejestrowany, niestety musi czekać w kolejce ponieważ przed nim jest zarejestrowany komplet osób. Jeśli wizyta może zostać przełożona na inny dzień lekarz informuje panie rejestrujące o zapisaniu danego pacjenta w danym terminie.

Z naszych analiz wynika, że telefonicznie zarejestrowanych osób do przychodni między 8:00 a 9:00 jest 40-50 osób.

Co daje w stosunku do ogółu zarejestrowanych w danym dniu 30-35%.
Wizyty domowe wykonywane są w godzinach pracy lekarza, po wcześniejszym umówieniu terminu z lekarzem!


Na bieżąco staramy się prostować dane pacjenta pierwszy raz wprowadzone 16 lat temu w elektronicznym systemie naszej przychodni. Zdarzają się błędne nazwiska, adresy oraz błędy lub braki deklaracji. Dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

DEKLARACJE

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa rodzinna i położna). Czyste deklaracje są dostępne do pobrania w naszej przychodni. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem druku personel rejestracji służy pomocą i możliwością wypełnienia dokumentu w formie elektronicznej.

Pacjent może bezpłatnie dwa razy do roku zmienić lekarza rodzinnego. Każdorazowo musi wtedy wypełnić deklarację. Dokument ten także jest niezbędny przy zmianie nazwiska lub adresu pacjenta.

Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny. Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów „NZOZ-u ZDROWIE”
Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli posiadacie Państwo uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.). Proszę posiadać książeczkę przy sobie w czasie składania deklaracji i przy rejestracji.

 

e-WUŚ

System weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 1. stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zweryfikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.
Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. W związku z tym nie musicie Państwo posiadać przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

W razie braku uprawnień do świadczeń w systemie eWuś prosimy Państwa o przedstawienie dokumentu uprawniającego do świadczeń i wypełnienie oświadczenia, w którym potwierdzacie Państwo swoje uprawniania do świadczeń.

Mamy częste przypadki wycofania deklaracji przez NFZ ze względu na wcześniejszy brak uprawnienia do świadczeń. Niestety na to wpływu nie mamy dlatego ponownie prosimy Państwa o wypełnienie deklaracji.

 

OŚWIADCZENIE

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia o zgodzie na proponowane leczenie oraz upoważnienie innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań za życia i po śmierci.

 

ZAMAWIANIE RECEPT BEZ WIZYTY U LEKARZA

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.

Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci mogą otrzymać recepty na swoje leki  bez konieczności odwiedzania lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).

Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na leki.

  • Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.

  • Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki -stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

  • Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

  • Leki mogą zostać wypisane wyłącznie pacjentom zadeklarowanym do naszej przychodni, osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ. Dlatego przy przyjmowaniu zamówienia na leki musimy Państwa każdorazowo sprawdzić w systemie.

  • Zamówienie na leki odbywa się tylko w rejestracji przychodni. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

  • Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.

  • Czas realizacji zamówień to co najmniej 3 dni robocze.

  • W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem rodzinnym (wizyta u wybranego lekarza).

  • Na zamówieniu pisemnym powinny się znaleźć: Imię i nazwisko pacjenta, PESEL, Nazwisko swojego lekarza rodzinnego oraz wykaz leków wraz z dawkami i ilością żądanych opakowań.

  • Receptę należy odebrać w rejestracji po 3 dniach roboczych od złożenia zamówienia w godzinach 10:00-18:00

  • Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.

  • Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.

 

DYŻURY POPOŁUDNIOWE

Na szczególną prośbę naszych lekarzy, którzy przyjmują w godzinach popołudniowych:

  • poniedziałek dr I. Michniewska

  • wtorek dr Z. Jezierska, dr T. Niemiec

  • środa dr K. Świerczek

  • czwartek dr M. Kruczak –Wdowik , dr D. Wdowik, dr T. Niemiec

  • piątek dr H. Marczewska

prosimy o rejestrację na godziny popołudniowe tylko osoby czynne zawodowo oraz z nagłym pogorszeniem zdrowia. Osoby niepracujące zapraszamy w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy lekarza prowadzącego.

 

 

 

BADANIA USG

Zapisy odbywają się w rejestracji przychodni tylko na podstawie skierowania od lekarza przyjmującego w NZOZ ZDROWIE Klucze, Jaroszowiec, Bydlin

Badanie wykonują:

  • dr Izabela Michniewska każda środa 9:00- 13:00 USG jamy brzusznej 13:00-15:00 USG bioder (badanie płatne)

  • dr Zofia Jezierska każdy czwartek 8:20 -10:30 USG jamy brzusznej

  • dr Krzysztof Barczyk II i IV wtorek miesiąca 9:00-10:40 USG jamy brzusznej

  • dr Bożena Szpringer raz w miesiącu (środa) 13:30-16:00 USG tarczycy , szyi, węzłów chłonnych

 

SPECJALISTYKA

Poradnia Otolaryngologiczna

Do poradni konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na termin w punkcie rejestracji przychodni na podstawie aktualnego skierowania.

dr E. Cwynar-Pitera

wtorek, czwartek, piątek 8:00-14:00

dr V. Lorek

poniedziałek 13:00 – 18:00

 

Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

Rejestracja w punkcie rejestracji lub pod nr telefonu 32 6428413.

dr D. Wdowik

poniedziałek, środa 8:00- 12:00

czwartek 14:00-18:00

dr S. Motyka

wtorek 14:00 – 18:00

 

PROFILAKTYKA (BILANS, SZCZEPIENIA)

dr Małgorzata Kruczak –Wdowik wtorek 9:00-13:00

dr Jadwiga Kallista środa, czwartek 11:00-13:00

dr Izabela Michniewska piątek 9:00- 13

 

SKARGI I WNIOSKI

Prezes Zarządu Jadwiga Kallista przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek 8:00-10:00

Skargę lub wniosek można złożyć pisemnie w punkcie rejestracji na specjalnym druku dostępnym w rejestracji lub przesłać na e-mail nzoz_zdrowie@poczta.onet.pl

 

ZMIANY PRACY PRZYCHODNI

W razie jakichkolwiek zmian pracy przychodni informujemy Państwa na bieżąco.

Informacja pisemna zamieszczana jest w okienku rejestracji oraz na drzwiach wejściowych do przychodni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIAMY DLA PAŃSTWA NR TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH NASZEJ PRZYCHODNI

32 6428413

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 16:00

w.25

Punkt szczepień / Poradnia dzieci zdrowych

w. 28

Laboratorium analityczne

539983721

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

w. 13

Poradnia Otolaryngologiczna

w.18

Pokój pielęgniarek /Poradnia dziecięca

w. 11

Gabinet USG

w. 27

Gabinet zabiegowy na piętrze

w. 22

Prezes Zarządu/ Pediatra dr Jadwiga Kallista

w.16

Specjalista ginekolog-położnik/ Specjalista medycyny rodzinnej dr Dariusz Wdowik

w.14

Specjalista ginekolog-położnik dr Stanisław Motyka

w.14

Członek Zarządu/Pediatra/Specjalista medycyny rodzinnej dr Izabela Michniewska

w.15

Członek Zarządu /Pediatra/Specjalista medycyny rodzinnej dr Małgorzata Kruczak -Wdowik

w. 17

Specjalista medycyny ogólnej dr Krystyna Świerczek

w. 20

Specjalista chorób wewnętrznych dr Hanna Marczewska

w. 21

Specjalista chorób wewnętrznych/Specjalista medycyny ogólnej/Specjalista medycyny rodzinnej

dr Zofia Jezierska

w. 23

Księgowość

w. 12

Specjalista chorób wewnętrznych Dr Tomasz Niemiec

w.16

Otolaryngolog dr Ewa Cwynar - Pitera

w.18

Otolaryngolog dr Violetta Lorek

w.18

 

GABINET STOMATOLOGICZNY to osobny zakład. Nie podlega rejestracji ogólnej naszej przychodni.

Rejestracja odbywa się bezpośrednio u lekarza na piętrze budynku lub pod nr telefonu 32  642 92 70

dr Zuzanna Chmist- Koział, dr Rafał Biś

 

KONTAKT Z PIELĘGNIARKĄ ŚRODOWISKOWĄ I POŁOŻNĄ W GODZINACH 8:00-15:00

Pielęgniarki środowiskowe:

Maria Gębala664 898 579 (Chechło, Rodaki, Klucze Osada)

Monika Morońska664 898 572 (Klucze XXX-lecia, Kwaśniów Górny, Kwaśniów Dolny, Ryczówek)

Małgorzata Przewłoka 660 287 460 (Klucze)

Barczyk Teresa 664 892 379 (Bydlin, Kolbark, Cieślin, Krzywopłoty)

Birlet Ewa 664 894 713 (Jaroszowiec, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Bogucin Duży)

Położna środowiskowa:

Agata Burak 660 287 475 (Gmina Klucze)

 

 

AŻNY TELEFON 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Z poważaniem

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROWIE

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Inauguracja NZOZ

    Inauguracja NZOZ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-23
Data publikacji:2016-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:13812