Komunikat dot. zapłaty podatku przez osoby inne niż podatnik

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 marca 2016

Komunikat dot. zapłaty podatku przez osoby inne niż podatnik

Od 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone zmiany  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r.  poz. 613 z późn. zmian.) -
zgodnie z art. 62b – zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik.
§ 1. Zapłata podatku może nastąpić przez:
1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma  i   macochę;
       3) inny  podmiot, w przypadku  gdy  kwota  podatku  nie  przekracza  1.000,00 zł.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w §1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.
Przytoczony powyżej  art.   na   zastosowanie   również   do   opłaty  za  odpady komunalne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie komunikat

    komunikat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2058