Gazeta samorządowaWydawca: Gmina Klucze
Adres redakcji: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel. (32) 642 85 08
kont@kt: echoklucz@gmina-klucze.pl
 
Nakład: 1 500 egz.
Miesięcznik bezpłatny, wydawany od 1991 roku.
 
 
Skład i druk: Klucze Poligrafii
 
Numery biuletynu dostępne w Urzędzie Gminy Klucze oraz w wybranych punktach handlowych na terenie gminy. "Echo Klucz" jest miesięcznikim bezpłatnym!
 
Numery biuletynu dostępne są również na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem http://mbc.malopolska.pl (w zakładce czasopisma sublokalne) i na naszej stronie internetowej.