Zakończenie prac terenowych na Pustyni Błędowskiej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 października 2017

W lipcu na Pustyni Błędowskiej zakończono prace terenowe, prowadzone w ramach projektu pn.: „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Prace polegały na usunięciu niepożądanych gatunków roślin, które zasiedliły się na płatach muraw napiaskowych. Wkroczenie tej roślinności było wynikiem sukcesji wtórnej, której intensywność i zasięg będzie spadał wraz z dalszym usuwaniem z podłoża materii organicznej (m.in. patyków, szyszek i igieł nawiewanych z okolicznych lasów, obumarłych liści, tzw. mat glonowych – zwartych skorup piasku i glonów). Wykonane prace znacznie przyczyniły się do poprawy warunków dla rozwoju cennej roślinności napiaskowej.

Kolejnym etapem zabiegów ochronnych na Pustyni będą prace na obszarze pól deflacyjnych, otaczających wymienione siedliska napiaskowe. Choć w rzeczywistości pola deflacyjne nie są miejscem, na które będą rozprzestrzeniać się murawy napiaskowe, to jednak ich obecność jest kluczowa dla zachowania opisanej roślinności. Dlatego utrzymanie wymienionych pól w stanie nieporośniętym jest niezwykle ważne dla terenu całej Pustyni Błędowskiej.

Zgodnie z założeniami projektu, działania na polach deflacyjnych rozpoczną się w okresie jesiennym i polegać będą na usunięciu wszelkiej roślinności, która wkroczyła na wymieniony obszar. Poza tym podłoże zostanie mechaniczne wzruszone (spulchnione), aby zapobiec nadmiernej stabilizacji piasku.   

Zabiegi ochronne prowadzone w ramach projektu stanowią kolejną fazę w żmudnym procesie przywracania na Pustyni Błędowskiej charakterystycznej roślinności i unikatowego oblicza.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Prace na Pustyni Błędowskiej

    Prace na Pustyni Błędowskiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:357