Gmina Klucze

Zaktualizowany wykaz działań i interwencji w sprawie składowania odpadów w Kluczach-Osadzie (stan na 23 października 2017)

23 października 2017

08.10.2017 r. (niedziela)

godz. 10.53 – przyjęcie zgłoszenia od mieszkańca Klucz – Osady i uruchomienie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

godz. 11.20 – przyjazd Wójta Gminy Klucze do Klucz Osady

godz. 11.25 – Centrum Zarządzania Kryzysowego działania:

            godz. 11.46 – Próba kontaktu ze Starostą Olkuskim.

godz. 12.04 – Kontakt z Wojewodą Małopolskim z prośbą o wsparcie akcji gaśniczej.

godz. 12.13 - Kontakt z PWiK w Olkuszu w sprawie zabezpieczenia wody na potrzeby akcji gaśniczej.

 

godz. 12.17 - Zabezpieczenie Szkoły Podstawowej, strażnicy Ryczówek, Hotelu Jaroszowiec na potrzeby ewentualnej ewakuacji mieszkańców Klucz Osady.

 

godz. 15.00 – Próba kontaktu z WIOŚ w Krakowie.

 

 

 

1. Przy zakładach Silikaty godz. 18:30
2. Osiedle mieszkaniowe ul. Sosnowa godz. 18:45
3. Przy kościele godz. 19:00
4. Do wjazdu na teren zdarzenia, przy bramie wjazdowej zakładu Velvet godz. 19:30
5. Skrzyżowanie przy wjeździe do zakładu Silikaty godz. 20:16

 

Na bieżąco:

 

Po godz. 22.15 – opuszczenie Klucz Osady.

W akcji brało udział 74 zastępy strażackie z powiatów: Wadowickiego, Miechowskiego, Krakowskiego, Olkuskiego, Chrzanowskiego, Oświęcimskiego oraz cysterny z Komendy Wojewódzkiej Straży.

10.10.2017 r. (poniedziałek)

10.10.2017 r. (wtorek)

 

 

 

 

11.10.2017 r. (środa)

 

 

 

 

 

 

12.10.2017 r. (czwartek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2017 r. (piątek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2017 r. (sobota)

 

16.10.2017 r. (poniedziałek)


• Pismo Wójta Gminy Klucze do Przewodniczącej Rady Powiatu z informacją, że czynności prokuratorskie prowadzone w sprawie pożaru nie stoją w sprzeczności z kontunuowaniem postepowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego.

• Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przesłania protokołów z badań wykonanych podczas pożaru.

• Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące udostępnienia meldunku zakończenia prowadzonej akcji gaśniczej w ramach działania Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

• Pismo od Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu dotyczące śledztwa w sprawie składowania wbrew przepisom odpadów na terenie Klucz Osada 4.

• Pismo od mieszkańców Klucz Osady do Wójta Gminy i Rady Gminy Klucze w sprawie pilnego spotkania w sprawie wysypiska i spalenia odpadów.

• Pismo od mieszkańców Klucz Osady do Wójta Gminy i Rady Gminy Klucze w sprawie Uchwały Rady Gminy Klucze.

• Przekazanie informacji przez Wójta Gminy Klucze o spotkaniu, które zaplanowane jest na 23.10.2017 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach z udziałem: mieszkańców Klucz Osady, Starosty Olkuskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu, WIOŚ w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej, PINB w Olkuszu, PPSE w Olkuszu, Radnych Gminy Klucze, Radnych Powiatowych z terenu Gminy Klucze, zakładów pracy z terenu Klucz Osady.

• Pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu dotyczące wpisu spalonej hali do rejestru zabytków.

 

17.10.2017 r. (wtorek)


• Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu dotyczące przekazania informacji o Decyzjach na zbieranie odpadów wydanych przez Starostę Olkuskiego.
• Pismo Wójta Gminy Klucze do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu – odpowiedź dotycząca wpisu spalonej hali do rejestru zabytków.
• Pismo Wójta Gminy Klucze do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczące informacji o pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych na trenie ochrony konserwatorskiej w Kluczach Osadzie po pożarze składowiska odpadów.

20.10.2017 r. (piątek)


• Pismo Wójta Gminy Klucze do Starosty Olkuskiego - odpowiedź na stwierdzenie o braku współpracy finansowej Wójta Gminy Klucze, uniemożliwiającej wykonanie zastępcze wywiezienie odpadów z terenu Klucz Osady 4.
• Pismo od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przekazania raportów z działania Zastępu Rozpoznania Chemicznego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Kraków 6”.
• Pismo od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu dotyczące kosztów akcji gaszenia pożaru.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-23
Data publikacji:2017-10-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1169