Aktywizacja społeczna i zawodowa - projekt

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 października 2017

Kolejna edycja projektu „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - informacja realizatora projektu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działania projektowe nakierowane są m.in. na pomoc osobom chcącym nabyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie zawodowe, borykającym się z problemem alkoholowym, czy posiadającym trudności z właściwym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Kadra specjalistów zapewnia równy dostęp kobiet i mężczyzn do udziału w proponowanych formach wsparcia: warsztatach kompetencji społecznych, wsparciu asystenta rodziny, psychologa, doradcy zawodowego i terapeuty uzależnień, kursach i stażach zawodowych.

Projekt realizowany jest od września ubiegłego roku. Kontynuowany będzie do sierpnia 2019 roku. Do tej pory wzięło w nim udział 25 osób. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 754 840,86 zł. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 75 mieszkańców Gminy Klucze, w tym 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-25
Data publikacji:2017-10-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1001