Mamy 23 miejsce na 179 gmin małopolskich!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 października 2017

Gmina Klucze znalazła się na 23 miejscu wśród 179 gmin naszego województwa w Rankingu Gmin Małopolski 2017.

Ranking gmin województwa małopolskiego od 2010 roku realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego (z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa).

 

Kryteria, według których oblicza się wskaźnik rankingowy, to:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)

Śred­nioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)

Śred­nioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanow­iące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności

Wyniki egzaminu gimnazjalnego średni wynik w procentach

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat

Saldo migracji na 1000 ludności

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

Udział środków przekazanych organizacjom pozarzą­dowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ranking gmin 2017

    Ranking gmin 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-31
Data publikacji:2017-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1194