Sesja Rady Gminy Klucze - 9 listopada 2017

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
3 listopada 2017

Biuro Rady informuje, że 09.11.2017 o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Klucze odbędzie się SESJA Rady Gminy Klucze . Przed sesja, na godz. 14.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Współnych Rady Gminy Klucze.

Proponowany porządek obrad SESJI:


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjecie protokołów z poprzednich sesji.
6.Podjęcie uchwał w sprawie :
- wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Klucze w Programie o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Olkuskiego.
-zmian uchwały budżetowej na 2017r.
- zmiany uchwały Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2017-2025.
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
-w sprawie stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
-w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny.
- w sprawie stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
- w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin.
7. Informacja Międzysesyjna Wójta.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Sprawy bieżące Rady.
- odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Bogusław Paś

 

 

 

Biuro Rady informuje, że

w dniu  09.11.2017 

 o godz.  14.00 w Urzędzie Gminy Klucze (parter)

odbędzie się

Posiedzenie Komisji Wspólnych

Rady Gminy Klucze 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie zagadnień związanych ze zwiększeniem wkładu własnego do realizowanego przez Związek Komunalny Gmin ,,Komunikacja Międzygminna’’ projektu w zakresie odnowy taboru.

2.Omówienie projektów uchwał w sprawie :

- wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Klucze w Programie o ustanowienie  Klastra Energii Powiatu Olkuskiego.

-zmian uchwały budżetowej na 2017r.

- zmiany uchwały Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2017-2025.

-  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

-w sprawie stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2)  w sołectwie Kwaśniów Górny nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

-w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2)  w sołectwie Kwaśniów Górny.

- w sprawie stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

- w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin.

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                                   Przewodniczący Komisji

      (-) Marek Piłka                                                                                            (-)   Stanisław Góźdź

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:876