Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze w dniu 15.12.2017 r.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 grudnia 2017

 

 

RG 0012.  53 .2017                                                                                                                          Klucze dnia : 07.12.2017

Biuro Rady informuje, że

w dniu  15.12.2017 

 o godz.  13.30 w Urzędzie Gminy Klucze (Sala -Parter)

odbędzie się

Posiedzenie Komisji Wspólnych

Rady Gminy Klucze 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

-przyjęcia Programu Polityki na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2022

- przyjęcia Programu Polityki na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022.

- dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

- zmian uchwały budżetowej na 2017.

-  zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2017-2025.

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

- przyjęcia regulaminu Projektu  ,, Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław’’.

- przyjęcia regulaminu Projektu ,, Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław.

2.Omówienie autopoprawek do projektu budżetu na 2018r

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                                   Przewodniczący Komisji

      (-) Marek Piłka                                                                                            (-)   Stanisław Góźdź

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:1351