Wsparcie finansowe na sport w 2018 roku

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 grudnia 2017

Wyniki naboru wniosków na wsparcie finansowe na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2018.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.92.2017
Wójta Gminy Klucze
  z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

1.W wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, przyznaje się dotację dla następujących podmiotów:

 

 

 1. GLKS „Przemsza Klucze”                                 19.000,00 zł
 2. ULKS „Centuria” Chechło                                12.000,00 zł
 3. LKS „Legion” Bydlin                                           11.000,00 zł
 4. LKS „Unia” Jaroszowiec                                   11.000,00 zł
 5. Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze”     7.500,00 zł
 6. ULKTS Jaroszowiec                                             7.500,00 zł
 7. UKS w Kluczach                                                    7.500,00 zł
 8. UKKS „Orzeł” Kwaśniów                                   7.500,00 zł
 9. UKS „Samuraj” w Kluczach                             7.000,00 zł
 10. LZS „ Kolbark Błyskawica”                              4.500,00 z
 11. UKS „Małopolanie” w Rodakach                  2.500,00 zł
 12. ULKS Legionik Bydlin                                       1.500,00 zł
 13.  KS „Hardzi” Jaroszowiec                               1.500,00 zł

 

2.  Na realizację wybranych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznacza się kwotę          100.000,00 zł.

 

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Klucze

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (-) Norbert Bień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:720