Gmina Klucze

Budżet Gminy Klucze na 2018 rok

21 grudnia 2017

W piątek 15.12.2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Klucze, w czasie której podjęto m.in. uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu gminy.

Pozostałe uchwały przewidziane w porządku obrad dotyczyły m.in.: zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017, przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej Gminy  Klucze na lata 2018-2025, przyjęcia regulaminu Projektu ,,Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław’’, przyjęcia regulaminu Projektu ,,Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zgodnie z podjętą uchwałą, dopłaty z budżetu Gminy Klucze wyniosą: 1,02 zł netto do 1 m3 dostarczanej wody i 1,38 zł netto do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Dopłaty w wysokości uzgodnionej przez Wójta Gminy Klucze z Radą Gminy pozwolą na ochronę gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

W uchwalonym przez Radę Gminy budżecie na rok 2018 ustalone zostały dochody budżetu w łącznej kwocie 61 056 752,36 zł, a wydatki budżetu w łącznej kwocie 66 174 797,40 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 118 045,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5 118 045,04 zł

Wśród najważniejszych inwestycji planowanych na 2018 rok przewidziano m.in. inwestycje drogowe, w tym pomoc finansową w kwocie 4 203 347,00 zł dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K (granica woj. - Rodaki - Kwaśniów Górny) w miejscowości Ryczówek". Poza tym udzielona zostanie pomoc finansowa Powiatowi Olkuskiemu przy budowie ciągu pieszo – rowerowego łączącego dwie największe atrakcje turystyczne gminy Klucze, jakimi są Stołowa Góra w Jaroszowcu i Pustynia Błędowska w Kluczach. Kwota wsparcia finansowego w tym przypadku wynosić będzie 72 730,00 zł. W przyszłorocznym budżecie znalazły się także  takie zadania jak: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1095K na odcinku Klucze – Jaroszowiec” oraz Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie Golczowskie”

Ponadto kontynuowana będzie realizacja projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV”.

Ze szczegółową treścią uchwał będzie można zapoznać się po ich opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugklucze,m,295400,2017.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy Klucze z dnia 15.12.2017 r.

    Sesja Rady Gminy Klucze z dnia 15.12.2017 r.

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy Klucze z dnia 15.12.2017 r.

    Sesja Rady Gminy Klucze z dnia 15.12.2017 r.

  • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy Klucze z dnia 15.12.2017 r.

    Sesja Rady Gminy Klucze z dnia 15.12.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-21
Data publikacji:2017-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:1233