Aktywni zawodowo i społecznie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 lutego 2018

Mieszkańcy powiatu olkuskiego mogą wziąć udział w projekcie, którego celem jest wzmocnienie szans na zatrudnienie. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbedzie się w Olkuszu 27 lutego. Poznaj szczegóły projektu!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE" - INFORMACJA ORGANIZATORÓW

ProBiznes Marta Krawczyk oraz Wioletta Jaros-Cichoń WJ&S od stycznia 2018 r. rozpoczęła realizację projektu pn. "Aktywni zawodowo i społecznie". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1 - Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.2 - Aktywna integracja projekty konkursowe.

Cel projektu:  aktywne włączenie 42 mieszkańców powiatu olkuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  oraz poprawa i wzmocnienie szans na zatrudnienie.

Do kogo projekt jest adresowany: do udziału zapraszamy osoby w wieku 18-64 lata, które zgodnie z kodeksem cywilnym zamieszkują teren powiatu olkuskiego oraz spełniają przynajmniej jedną z przesłanek:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby z niepełnosprawnością sprężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnością intelektualną lub  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby zamieszkujące teren objęty Programem Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych,
- osoby korzystające w Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu oferujemy:
- Płatne staże zawodowe w wymiarze 3 miesięcy,
- Indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe,
- Wsparcie specjalistów w tym: doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, prawnika,
- Bezpłatne warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. o godzinie 10.30 w Biurze projektu w Olkuszu ul. Szpitalna 5.

Nie czekaj zgłoś się już dziś!

Gdzie i kiedy można się zapisać:
I edycja: 01.01.2018 - 28.02.2018
II edycja: 01.05.2018 - 30.06.2018
Biuro projektu: Olkusz ul. Szpitalna 5,

Osoby do kontaktu: Kinga Natkaniec, Ewelina Żołneczko
Kontakt: aktywni@probiznes.net.pl, k.natkaniec@probiznes.net.pl ,
tel. 32 706 56 76 w.12 lub 13, 784 036 561

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-21
Data publikacji:2018-02-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:629