Gmina Klucze

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

4 sierpnia 2017

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem w ramach projektu, były wyniki w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej z zakresu z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych 445 uczniów szkół Gminy Klucze oraz wzrost kompetencji 80 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

 

Zakres projektu obejmuje:


Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym:  doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze - doposażenie pracowni informatycznych.

Wartość projektu: 2 076 162 PLN

Otrzymane dofinansowanie (95%): 1 972 354 PLN

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2019 r. (Rekrutacja do projektu „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” trwala w okresie: 1 września do 30 września 2017 r.)

 

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

Do udziału w projekcie zapraszamy uczennice/uczniów oraz  nauczycielki/nauczycieli: 

 Rekrutacja do projektu będzie się odbywała w dwóch cyklach:

I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 01.09.2017r. do 31.09.2017r.;

II cykl w roku szkolnym 2018/2019

w terminie od 19.06.2018r. do 31.09.2018r.

 Regulamin rekrutacji dostępny w plikach do pobrania (dół strony) oraz w Sekratariach poszczególnych szkół  i w biurze projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół Gminy Klucze w ramach projektu „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - dotyczy: postępowania na wykonanie usługi organizacji 16 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i opiekunów w ramach projektu pn.: „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert:

„Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze w zakresie: 1 -„Wykorzystanie pomocy i sprzętów TiK w procesie dydaktycznym” , 2 - „Metoda eksperymentu”, w ramach zadania Kształcenie kadr dydaktycznych Gminy Kluczew ramach projektu pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0298/16 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” wraz załącznikami.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Klucze do sukcesu

    Klucze do sukcesu

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcia z wycieczki do Ogrodu Doświadczeń im Stanisława Lema w Krakowie i Ogrodu Botanicznego w Krakowie, realizowanych w ramach projektu.

    Zdjęcia z wycieczki do Ogrodu Doświadczeń im Stanisława Lema w Krakowie i Ogrodu Botanicznego w Krakowie, realizowanych w ramach projektu.

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-04
Data publikacji:2017-08-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1344