Gmina Klucze

INFORMACJA Komisarza Wyborczego

7 września 2018

Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 7 września 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 

§ 1.

W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o
możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Biskupicach, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Gdowie, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Igołomi-Wawrzeńczycach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Iwanowicach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach-Przegini, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczach, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kłaju, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie – Luborzycy, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Koszycach, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzeszowicach, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Książu Wielkim, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Liszkach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach, w liczbie 5
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Miechowie, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach, w liczbie 6
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Pałecznicy, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Racławicach, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Radziemicach, w liczbie 5
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Skale, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Słomnikach, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej, w liczbie 6
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Trzyciążu, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieliczce, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Zabierzowie, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Miechowie, w liczbie 4
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu, w liczbie 2
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieliczce, w liczbie 5

do dnia 10 września 2018 r. do godz. 10.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie II:
30-107 Kraków, Plac Na Stawach 3, siedziba Delegatury KBW w Krakowie. Zgłoszenia są również przyjmowane w sobotę 8 września 2018 roku w godz. 8.00 – 12.00.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II.

§ 3.

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Koniuszy

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II
Wojciech Andrzej Makieła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-07
Data publikacji:2018-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:398