Gmina Klucze

Dofinansowanie do ocieplenia domu

5 stycznia 2016

Od I kwartału 2016 roku osoby realizujące inwestycję ocieplenia domu jednorodzinnego będą mogły skorzystać z dofinansowania udzielanego w ramach programu "Ryś".

 

Program "Ryś" – warunki uzyskania dofinansowania do ocieplenia domu


Od I kwartału 2016 roku osoby realizujące inwestycję ocieplenia domu jednorodzinnego będą mogły skorzystać z dofinansowania udzielanego w ramach programu "Ryś". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 400 mln zł. Właściciele domów będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji na kompleksową termomodernizację. Program Ryś ma przyczynić się do ograniczenia strat energii, potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami, które emitowane są przy ogrzewaniu paliwami stałymi.

Dofinansowanie obejmie wykonanie remontów, które prowadzą do spełnienia przez budynek wyższych standardów energooszczędności. Właściciele domów będą mogli otrzymać dofinansowanie także na modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej. Celem programu jest także rozwój krajowego rynku urządzeń i usług, związanych z efektywnością energetyczną.
Program jest skierowany do osób posiadających prawo własności domu jednorodzinnego. Do katalogu beneficjentów włączono także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dysponujące takimi budynkami.
Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działanie wypłacić.
Inwestor może indywidualnie zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.
Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.
W programie wyodrębniono trzy grupy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przy realizacji których można uzyskać 20-procentową dopłatę:

Grupa I
Ściany (+ okna, + podłoga)
Dach (+ okna, + podłoga)

Grupa II

Wentylacja mechaniczna
Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa

Grupa III

Kocioł na biomasę
Pompa ciepła
Kolektory słoneczne
opłata pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej a także koszty oceny energetycznej budynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenie efektów realizacji przedsięwzięcia. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.
Termoizolacja pojedynczych elementów budynków (np. tylko okien lub tylko podłóg) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu bądź pożyczki. W takiej sytuacji nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dopłatę?
1. Ocena energetyczna budynku
2. Umowa z bankiem lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Umowa z wykonawcą (termomodernizacja powinna być wykonana przez profesjonalną firmę, nie będą dofinansowane prace wykonywane metodą gospodarczą)
4. Realizacja przedsięwzięcia - rozpoczęcie dofinansowania
5. Ocena energetyczna
6. Pozostałe 20 proc. dotacji wypłacane po rozliczeniu

Nabór wniosków do programu Ryś
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Warunki dofinansowania zostały zaproponowane w ten sposób, aby niezależnie od pośrednika finansowego (bank, WFOŚiGW) dla inwestora były one porównywalne. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.
Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł (30 proc.) w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Program

    Program "Ryś"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:5266