Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wybrano oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Regulamin Komisji Konkursowej

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

20 marca 2017
Czytaj więcej o: Regulamin Komisji Konkursowej

Powołanie komisji konkursowej (konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego).

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.25.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

20 marca 2017
Czytaj więcej o: Powołanie komisji konkursowej (konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego).

Konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

10 marca 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Wyniki konkursu

Przejdź do - Wyniki konkursu

Dokonano wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

21 lutego 2017
Czytaj więcej o: Wyniki konkursu

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – styczeń 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czasie spotkania poruszane były tematy związane z organizacją Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych oraz aktualnych konkursów na realizację zadań "Konkurs edukacja ekologiczna" WFOŚiGW w Krakowie oraz Mecenat Małopolski 2017.

13 lutego 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:38863