Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Powołanie komisji konkursowej

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku.

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Powołanie komisji konkursowej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28.11.2016 r.

13 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Wybór ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Wybór ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:52545