Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wyniki konkursu

Przejdź do - Wyniki konkursu

Dokonano wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

21 lutego 2017
Czytaj więcej o: Wyniki konkursu

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – styczeń 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czasie spotkania poruszane były tematy związane z organizacją Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych oraz aktualnych konkursów na realizację zadań "Konkurs edukacja ekologiczna" WFOŚiGW w Krakowie oraz Mecenat Małopolski 2017.

13 lutego 2017

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA - KONKURS!

Przejdź do - KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA - KONKURS!

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA - KONKURS!

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 16 listopada 2016 r.

Nabór wniosków na dofinansowanie w sporcie

Przejdź do - Nabór wniosków na dofinansowanie w sporcie

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2017.

1 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Nabór wniosków na dofinansowanie w sporcie

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

28 października 2016
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016

Wybrano oferty w konkursie uzupełniającym na realizację zadań publicznych w sporcie

Powołana przez wójta komisja konkursowa dokonała wyboru ofert w uzupełniającym konkursie na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

7 października 2016
Czytaj więcej o: Wybrano oferty w konkursie uzupełniającym na realizację zadań publicznych w sporcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:52541