Program RODZINA 500 PLUS

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Rodzina 500 plus


Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Program 500 + w Gminie KluczeStatystyka rodzin

W Gminie Klucze  zamieszkuje 1711 rodzin wychowujących dzieci w wieku do 18 roku życia, w tym rodzin z jednym dzieckiem jest 1075, rodzin z dwojgiem dzieci jest 551, rodzin z trojgiem i więcej dzieci – 85 (wg stanu na dzień 03.02.2016 r.)

Jednostka realizująca Program 500 +

Program 500+  realizować będzie Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy Klucze, 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1, biura  nr 2 i 3 znajdujące się na parterze budynku urzędu gminy, telefon kontaktowy: 32 6428 508, 32 6428 439, 32 8428 664 wew. 40 lub 72  lub telefon 32 6429 335, adres e-mail: asilkirodz@gmina-klucze.pl;
klucze@gmina-klucze.pl

Druki wniosków i załączników do wniosków    

Formularze wniosków wydajemy od dnia 15 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy, a od dnia 17 marca br. dodatkowo formularze będą dostępne w sekretariatach szkół podstawowych na tereni gminy.

 

POBIERZ FORMULARZE Z ZAŁĄCZNIKÓW NA DOLE STRONY!


Wniosek w formie elektronicznej będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl , PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Składanie wniosków
    
Aby procedura przyjmowania wniosków przebiegała w miarę sprawnie i bez zakłóceń przygotowaliśmy dla Państwa harmonogram przyjmowania wniosków w miesiącu kwietniu.
W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. wniosek będzie można złożyć osobiście w  wyznaczonych punktach naszej gminy – przede wszystkim w szkołach, świetlicach wiejskich, remizach OSP.
W okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. wnioski przyjmowane będą codziennie w dniach roboczych, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 18.00

    Wnioski od Państwa przyjmować będą pracownicy Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w miejscach i terminach podanych w harmonogramie, co jednocześnie zapewni Państwu prawidłowe ich złożenie.
Zachęcamy Państwa do składania wniosków w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramie.Wniosek w formie elektronicznej tzw. e-wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia osobiście za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl,
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.  w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata nastąpi z odpowiednim wyrównaniem, w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłata świadczenia wychowawczego

    Następnym etapem po przyjęciu od Państwa wniosków będzie przeprowadzenie postępowania administracyjnego, wydanie decyzji administracyjnej oraz doręczenie Państwu decyzji administracyjnych.
    W momencie składania wniosku otrzymają Państwo informację od pracownika Urzędu Gminy o terminie i miejscu odbioru decyzji administracyjnej.
 
Końcowy etap to wypłata świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze wypłacać będziemy na konto wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Gminy.
Informacje o Programie 500+ dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
www.mpips.gov.pl

Harmonogram

przyjmowania wniosków - Program Rodzina 500+ - Gmina Klucze -

w okresie 01.04.2016-08.04.2016

 

 

Miejscowość

Termin

Godziny

Miejsce

Chechło

01.04.2016

piątek

10.00-18.00

Szkoła Podstawowa

Klucze

02.04.2016

sobota

8.00-18.00

Urząd Gminy Klucze

Ryczówek

04.04.2016

poniedziałek

10.00-18.00

Szkoła Podstawowa

Rodaki

04.04.2016

poniedziałek

10.00-18.00

Szkoła Podstawowa

Jaroszowiec

05.04.2016

wtorek

10.00-18.00

Szkoła Podstawowa

Bydlin

05.04.2016

wtorek

10.00-18.00

Szkoła Podstawowa

Kwaśniów Górny

Hucisko

06.04.2016

środa

10.00-18.00

Szkoła Podstawowa

 

Kwaśniów Dolny

06.04.2016

środa

10.00-18.00

Remiza OSP

Krzywopłoty

07.04.2016

czwartek

13.00-18.00

Dom Ludowy

Kolbark

07.04.2016

czwartek

13.00-18.00

Dom Wielofunkcyjny

Bogucin Duży

07.04.2016

czwartek

14.00-18.00

Remiza OSP

Zalesie Golczowskie

08.04.2016

piątek

14.00-18.00

Świetlica wiejska

Golczowice

08.04.2016

piątek

14.00-18.00

Świetlica wiejska

Cieślin

08.04.2016

piątek

14.00-18.00

Dom Ludowy

 

 

Harmonogram

przyjmowania wniosków - Program Rodzina 500+ - Gmina Klucze -

w okresie 11.04.2016-29.04.2016

 

- w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 – parter biuro 2 i 3 – w dniach roboczych - od godz. 8.00 do godz. 18.00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-15
Data publikacji:2016-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:12195