Zakończył się II etap projektu „Pole bitwy pod Krzywopłotami”. Teraz miejsce to można podziwiać także o zmierzchu

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 stycznia 2021

W grudniu zakończył się II etap projektu pn. „Pole bitwy pod Krzywopłotami”, polegającego m.in. na zrekonstruowaniu okopów i rowów strzeleckich, zachowanych od czasów I wojny światowe na wzgórzu św. Krzyż w Bydlinie, pod ruinami zamku. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury*. Miejsce to szczególnie atrakcyjnie prezentuje się o zmierzchu, dzięki wykonanemu w drugim etapie projektu oświetleniu terenu. Cała inwestycja, zapoczątkowana w 2018 r., to przykład pionierskich działań w zakresie zagospodarowania terenów fortyfikacji polowych. 

Jesteśmy pierwszą gminą, która podjęła się kompleksowej rekonstrukcji fortyfikacji polowych w oparciu o pełny program badań archeologicznych wraz z zastosowaniem rozwiązań, które służą częściowemu udostępnieniu tego miejsca turystom. Ubiegłoroczny etap (prace zakończono w grudniu 2020 roku) pozwolił domknąć założenia inwestycyjne w zakresie odtworzenia fortyfikacji polowych na wzgórzu Św. Krzyż.

Jakie główne prace inwestycyjne wykonano w Bydlinie w 2020 roku?

 • Kontynuowano oczyszczanie, częściowe pogłębienie i reprofilację (uczytelnienia) rowów strzeleckich (w stosunku do I etapu inwestycji). W ramach obecnego etapu wymienione prace poprowadzono do załamania rowów strzeleckich na północnym stoku wzgórza oraz rowów dobiegowych na zapolu wschodniego frontu rowów strzeleckich.
 • Dodatkowo poprowadzono fragment ścieżki o nawierzchni żwirowej, biegnący wzdłuż ruin zamku oraz wykonano elementy infrastruktury niezbędne do udostępnienia obszaru okopów.
 • Jednym z ważniejszych działań było wykonanie oświetlenia terenu wzgórza i linii okopów, dzięki czemu wzgórze Św. Krzyż wspaniale prezentuje się o zmierzchu i nocą. Zamontowano tam również monitoring.
 • Ważnym elementem edukacyjnym było opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych (z informacjami w języku polskim oraz w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim), w tym także tablicy sensorycznej. Ma ona formę trójwymiarowej rzeźby, na której zaprezentowany został obszar wzgórza, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu okopów, lokalizacji ruin zamku i innych elementów wraz z podpisami sporządzonymi m.in. za pomocą pisma Braille’a. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące będą mogły poznać historię zabytkowego miejsca.


Wszystkie te prace zostały poprzedzone koniecznymi i ważnymi dla przedsięwzięcia działaniami przygotowawczymi, takimi jak:

- ekspertyza ornitologiczna, dzięki której otrzymano niezbędne informacje dotyczące gniazdowania ptaków, co miało wpływ na prawidłowe zaplanowanie prac związanych z uporządkowaniem zieleni (celem odsłonięcia okopów),
- inwentaryzacja zieleni, dzięki której możliwe było odpowiednie zaplanowanie zakresu i metodologii działań.
Na podstawie tych dwóch opracowań, tj. ekspertyzy ornitologicznej oraz inwentaryzacji zieleni, uzyskano zgodę Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac porządkowych. Z uwagi na to, że ruiny zamku na Wzgórzu Św. Krzyża i okopy legionistów wraz z otoczeniem są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, również wszystkie inne działania inwestycyjne prowadzone na tym obszarze w ramach drugiego etapu inwestycji, odbywały się pod nadzorem (i zgodnie z wytycznymi) Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także pod nadzorem archeologicznym i inwestorskim.

Inwestycja Gminy Klucze na wzgórzu św. Krzyż w Bydlinie, w zakresie zrekonstruowania stanowisk strzeleckich i okopów z czasów I wojny światowej, może być inspiracją dla innych podmiotów, które w swoim zarządzie mają obiekty forteczne. Efekt dwuletnich prac został osiągnięty dzięki współpracy prowadzonej w ramach wstępnego „Porozumienia dla dziedzictwa inżynierii i fortyfikacji w krajobrazie”, której koordynatorem jest dr inż. arch. Krzysztof Wielgus z Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu, zaś instytucją patronującą rozwojowi porozumienia jest Instytut Architektury Krajobrazu.

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zakończył się II etap projektu - teraz to miejsce możemy podziwiać także o zmierzchu (fot. Rafał Jaworski)

  Zakończył się II etap projektu - teraz to miejsce możemy podziwiać także o zmierzchu (fot. Rafał Jaworski)

 • Powiększ zdjęcie Projekt Pole bitwy pod Krzywopłotami został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Projekt Pole bitwy pod Krzywopłotami został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 • Powiększ zdjęcie Podświetlony początek trasy do okopów i ruin zamku

  Podświetlony początek trasy do okopów i ruin zamku

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Tablica sensoryczna, dzięki czemu osoby niewidome i niedowidzące będą mogły poznać historię tego miejsca

  Tablica sensoryczna, dzięki czemu osoby niewidome i niedowidzące będą mogły poznać historię tego miejsca

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Zamontowano tam również monitoring

  Zamontowano tam również monitoring

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Miejsce, w którym obecnie znajduje się oświetlona altana, tak wyglądało w 2018 roku

  Miejsce, w którym obecnie znajduje się oświetlona altana, tak wyglądało w 2018 roku

 • Powiększ zdjęcie Wejście na trakt do ruin zamku - tak wygląda obecnie.

  Wejście na trakt do ruin zamku - tak wygląda obecnie.

 • Powiększ zdjęcie Tak w 2018 roku wyglądał nieuregulowany trakt na ruiny zamku

  Tak w 2018 roku wyglądał nieuregulowany trakt na ruiny zamku

 • Powiększ zdjęcie Współczesne, wybudowane alejki zostały podświetlone

  Współczesne, wybudowane alejki zostały podświetlone

 • Powiększ zdjęcie 2018 rok, widoczne zarośnięte okopy, które przetrwały od 1914 roku

  2018 rok, widoczne zarośnięte okopy, które przetrwały od 1914 roku

 • Powiększ zdjęcie Utworzone podczas bitwy pod Krzywopłotami (1914 r.) okopy legionistów, zostały uczytelnione w przestrzeni (stan na 2020/2021 r.)

  Utworzone podczas bitwy pod Krzywopłotami (1914 r.) okopy legionistów, zostały uczytelnione w przestrzeni (stan na 2020/2021 r.)

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-05
Data publikacji:2021-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:794