Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 kwietnia 2021

Zgodnie z publikowanym 15 kwietnia br. zawiadomieniem Wójta Gminy Klucze o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przypominamy, że dokumenty te są wyłożone do publicznego wglądu od 26 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.

 

- DOKUMENTY związane wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze - PRZEJDŹ DO BIULETYNU >>>


- WERSJA ELEKTRONICZNA Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem: 

http://185.157.81.129/lm/index.php/view/map/?repository=klucze&project=klucze2


- Aktualizacvja informacji: 20 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Klucze odbyła się DYSKUSJA PUBLICZNA  nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko).

 

Zmiana studium sporządzana jest w zakresie:

 

1) Aktualizacji przebiegu planowanej obwodnicy Klucz oraz określenia kierunków zagospodarowania terenów do niej przylegających,

 

2) Określenia kierunków zagospodarowania terenów przylegających do osadników w Kluczach,

 

3) Doprecyzowania zasięgu terenu usług sportu w Kwaśniowie Górnym,

 

4) Zmian kierunków zagospodarowania terenów ZPB mających charakter kompleksów leśnych,

 

5) Aktualizacji zapisów studium dotyczących złóż, terenów, obszarów górniczych i terenów związanych z eksploatacją,

 

6) Aktualizacji przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze strefami technicznymi,

 

7) Aktualizacji zapisów dotyczących inwestycji celu publicznego,

 

8) Aktualizacji zapisów studium wynikających ze zmian przepisów odrębnych,

 

9) Korekty sieci dróg.

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze - flaga

    Gmina Klucze - flaga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-26
Data publikacji:2021-04-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1633