Komunikat o Sesji Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 czerwca 2021

Biuro Rady Gminy Klucze informuje, że 17.06.2021 r. o godz.  15.30 odbędzie się sesja Rady Gminy Klucze.

Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku Obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
-zmiany Uchwały nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17.12.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze -część A i C.
- zmiany uchwały nr XXXIX/234/ Rady Gminy Klucze z dnia 9.02.2021 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – cześć B.
-Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Klucze.
- wyrażenie zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dot. podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
- wyrażanie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 111/5 położoną w Kolbarku wchodzącą w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Klucze.
-wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej część działki nr 23/22 położoną w Kluczach wchodzącej w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Klucze.
-wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 808/5 w Kluczach wchodzącej w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Klucze.
-wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 675/2 w Ryczówku wchodzącą w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Klucze.
-zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze.
-zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2021r.
-zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2031.
-dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
-zmiany uchwały nr XXXIX/247/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 09 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie.
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywopłotach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaśniowie.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczówku.
- zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Klucze za 2020r.
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

4. Wnioski i zapytania Radnych.
5. Sprawy bieżące Rady.
6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Klucze
         (-) Bogusław Paś


Mieszkańcy mogą oglądać obrady Sesji na stronie www.gmina-klucze.pl w zakładce „SAMORZĄD/NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY”

 

lub pod adresem

https://crv.pl/transmisja-malopolskie-rada_gminy_klucze

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Flaga Gminy Klucze

    Flaga Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-10
Data publikacji:2021-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:142