Komunikaty i ogłoszenia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zmiana przepisów prawa dotycząca stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącą stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody informuje się właścicieli ujęć zlokalizowanych na obszarze Gminy Klucze, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) strefę ochronną obejmującą:

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: Zmiana przepisów prawa dotycząca stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody

Bezpłatne zajęcia sportowe

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są działania w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze w następujących miejscowościach:

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: Bezpłatne zajęcia sportowe

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia znak: GPK.6220.12.2017 z dnia 30.11.2017r., stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa/rozbudowa DW791 na odcinku granica woj

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 142/B/2017  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: Budowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej.

22 listopada 2017
Czytaj więcej o: INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Klucze i Chechło – obszar D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

Komunikat: Walne Zebranie spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Bydlinie

Treść komunikatu w załączeniu.

19 października 2017

OSTRZEŻENIE - Uwaga intensywne opady deszczu

Przejdź do - OSTRZEŻENIE - Uwaga intensywne opady deszczu

KOMUNIKAT OSTRZEŻENIE

uwaga intensywne opady deszczu

22 września 2017
Czytaj więcej o: OSTRZEŻENIE - Uwaga intensywne opady deszczu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-12
Data publikacji:2015-07-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:93127