Decyzja WIOŚ


Odsłuchaj

Powrót

23 czerwca 2017

Informacja dotycząca decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymującej działalność polegającą na przywożeniu odpadów przez jedną z firm na terenie Klucz-Osady.

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymująca działalność polegającą na przywożeniu odpadów przez jedną z firm na terenie Klucz-Osady.