Cofnięcie zezwoleń na zbieranie odpadów dla firm: Martex, Selenya, Inox-Tech


Odsłuchaj

Powrót

14 lipca 2017

Z rygorem natychmiastowej wykonalności, Starosta olkuski cofnął zezwolenia na zbieranie odpadów firmom: Selenya oraz Inox-Tech. Cofnięcie decyzji powoduje zakończenie działalności objętej zezwoleniem. Zobowiązał jednocześnie firmy do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów, na własny koszt.