Ilość wyświetleń: 474

Komunikat WIOŚ w związku z pożarem składowiska odpadów w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót

11 października 2017

Komunikat WIOŚ w związku z pożarem składowiska odpadów w Kluczach

W miejscowości Klucze w powiecie olkuskim od godzin rannych 09.10.2017 r. prowadzone są działania służb w związku z dużym pożarem odpadów zgromadzonych w halach o powierzchni 7500m2 należących do firmy „Martex”. Akcję nadzoruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działaniami operacyjnymi kieruje Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Krakowie.

We wczorajszej akcji brało udział 71 zastępów PSP/OSP (246 ludzi) w tym sprzęt ciężki oraz jednostka chemiczna.

Na miejsce zdarzenia udał się Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, inspektorzy dyżurni, próbobiorca laboratorium WIOŚ, zespół pomiarowy emisji zanieczyszczeń powietrza WIOŚ.

Obecni byli również: Wojewoda Małopolski, Starosta Olkuski, Wójt Gminy Klucze, Dyrektor CZK, przedstawiciele powiatowego CZK, przedstawiciele Sanepidu, Nadzoru Budowlanego.

Inspektorzy WIOŚ pobrali 3 próbki wody z rzeki Biała Przemsza z rejonu w pobliżu miejsca zdarzenia. Próbki zostały przesłane do analizy do laboratorium WIOŚ. W kolejnych dniach będzie prowadzony monitoring rzeki w rejonie zdarzenia.

Podjęto również monitoring imisji do powietrza przez grupę pomiarową WIOŚ. Pomiaru dokonano w 5 punktach:

1. Przy zakładach Silikaty godz. 18:30
2. Osiedle mieszkaniowe ul. Sosnowa godz. 18:45
3. Przy kościele godz. 19:00
4. Do wjazdu na teren zdarzenia, przy bramie wjazdowej zakładu Velvet godz. 19:30
5. Skrzyżowanie przy wjeździe do zakładu Silikaty godz. 20:16

Sprawozdanie z pomiaru imisji jest w trakcie opracowywania.

Ze względu na duże zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców najbliższego osiedla (na ewakuację zgodziło się 6 osób). Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu przy współudziale pracowników straży pożarnej dokonał oceny warunków zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, wykonując pomiary stężeń substancji szkodliwych. Nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia ludzi. Badania wykonano na terenie 6 osiedli.

W dniu dzisiejszym (09.10.2017r.) trwa akcja Straży Pożarnej i innych służb. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontynuuje pomiary jakości powietrza i wód powierzchniowych w rejonie zdarzenia.