WIOŚ - Pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie nielegalnego składowania odpadów w miejscowości Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Pismo z WIOŚ w Krakowie dot. nielegalnego składowania śmieci w załączniku.