Odpowiedź Starosty Olkuskiego na pismo Radnego Gminy Klucze dot. działań Starostwa Powiatowego w Olkuszu w 2021 r. na rzecz skutecznego usunięcia odpadów z Klucz-Osady.


Odsłuchaj

Powrót