Ilość wyświetleń: 4334

Skład Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

SKŁAD RADY GMINY KLUCZE:

Przewodniczący Rady Gminy Klucze - Bogusław Paś - Radny (sołectwo Bydlin)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze - Paweł Krawczyk - Radny (sołectwo Klucze)


Radni Gminy Klucze:

Aneta Oleksy - Radna Gminy Klucze (sołectwo Klucze)

Łukasz Klich - Radny Gminy Klucze (sołectwo Klucze)

Sebastian Sierka - Radny Gminy Klucze (sołectwo Klucze - Osada)

Marcin Grojec - Radny Gminy Klucze (sołectwo Jaroszowiec)

Józef Kaczmarczyk - Radny Gminy Klucze (sołectwo Chechło)

Justyna Białaś - Radna Gminy Klucze (sołectwo Chechło)

Henryk Dziechciewicz - Radny Gminy Klucze (sołectwo Ryczówek)

Halina Ładoń - Radna Gminy Klucze (Sołectwo Rodaki)

Krzysztof Nowak - Radny Gminy Klucze (sołestwo Kwaśniów Dolny)

Grzegorz Smętek - Radny Gminy Klucze (sołectwo Kwaśniów Górny)

Zofia Zając - Radna Gminy Klucze (sołectwo Krzywopłoty)

Sylwiusz Kajda - Radny Gminy Klucze (sołectwo Bogucin Duży)

Marian Knap - Radny Gminy Klucze (sołectwo Zalesie Golczowskie)

 

PLAN PRACY RADY GMINY KLUCZE NA ROK 2022


I kwartał

    Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy
    Bezpieczeństwo na terenie Gminy Klucze – informacja Komisariatu Policji w     Kluczach
    Funkcjonowanie Służby Zdrowia na terenie Gminy
    Omówienie działalności GOK, CUS.
    Omówienie zadań remontowych i inwestycyjnych na 2022r.

II kwartał


    Analiza  Raportu o Stanie Gminy  i podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia     wójtowi wotum zaufania.
    Wykonanie budżetu Gminy Klucze 2021 i podjęcie uchwały w sprawie     udzielania absolutorium dla wójta
    Funkcjonowanie Gospodarki Odpadami.
    Analiza i funkcjonowanie Oświaty .
    Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi.

III kwartał

    Realizacja budżetu za I półrocze 2022.
    Informacja i ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
    Analiza dotacji na działalność sportową na terenie Gminy.

IV kwartał

    Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2023.
    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych .
    Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2023.
    Omówienie sprawozdań z działalności Gminnych Jednostek Organizacyjnych     Gminy.


Ponadto Rada będzie w miarę potrzeb omawiała i rozstrzygała sprawy wynikające z bieżącej działalności Wójta i Rady.

Przewodniczący Rady

Gminy Klucze

(-) Bogusław Paś