Pierwsze wnioski do prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych


Odsłuchaj

Powrót

8 lutego 2016

Zebrano wnioski ze spotkań z mieszkańcami gminy Klucze i sołtysami, dotyczące założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na lata 2016-2020. Wnioski te zostaną włączone do prac na sytrategią. Sprawozdania ze spotkań i zgłoszone wnioski mogą Państwo zobaczyć w załącznikach.