Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


Odsłuchaj

Powrót

14 kwietnia 2016

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.31.2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na lata 2016-2020.