Ilość wyświetleń: 204

Modernizacja remizy OSP w Chechle


Odsłuchaj

Powrót

16 lipca 2015

Na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015”, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania: 24 656 zł.

W ubiegłych latach gmina skorzystała z dotacji w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” na modernizacje strażackich budynków w Ryczówku i Kwaśniowie Dolnym.


Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich