Ilość wyświetleń: 201

Inwestycje drogowe - Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny


Odsłuchaj

Powrót

24 listopada 2017

Kwaśniów Górny

Modernizacja drogi dojazdowej do pól na odcinku  Kwaśniów Górny - Rząsawy. Prace zrealizowane z dofinansowaniem z Województwa Małopolskiego. Kwota dotacji wynosi 30 tysięcy złotych.

Kwaśniów Dolny

Przy drodze powiatowej w Kwaśniowie Dolnym -  utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej Pilica-Kwaśniów (ul. Główna w Kwaśniowie Dolnym). Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Klucze i Powiatem Olkuskim.

Kwaśniów Dolny

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kwaśniów Dolny – Cieślin. Inwestycję realizuje Powiat Olkuski.